Alexander Gusev

Projektant


Projektowanie budynków i konstrukcji

doświadczenie

16

zaprojektowane domy

42

certyfikowany specjalista w zakresie:

  • Projektowanie budynków i konstrukcji
  • Zarządzanie projektami odbudowy
  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych i przemysłowych
  • Wizualizacje, tworzenie modeli projektowanych obiektów

linki do sieci społecznościowych

Wykształcenie: Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, architektura, Dubliany, obwód lwowski.
3 2000-2004

Technik architektury od 08.2007 do 08.2009 r.
Pracownia architektoniczno-budowlana "Asta" (Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych)
- Opracowywanie dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych i budowli etapu EP, P, RP
- Przygotowanie rysunków roboczych w kubaturach i detalach zgodnie z normą "Systemy dokumentacji projektowej dla budownictwa".
- Nadzór nad pracami budowlanymi w trakcie budowy
- Koordynacja podwykonawców i organizacji zajmujących się projektowaniem kontraktowym

Główny specjalista Departamentu Planowania Terytorialnego, Rozwoju Osadnictwa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego od 10.2009 do 04.2012 r.
Główny Wydział Budownictwa i Architektury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Realizacja polityki państwa w zakresie urbanistyki, architektury i budownictwa w obwodzie żytomierskim)

Główny specjalista w Wydziale Budownictwa, Eksploatacji i Utrzymania Oddziału od 25.07.2016 r. do 18.07.2017 r.
- Projektowanie budynków i budowli; opracowywanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych (etap EP, P, RP)
- Wizualizacja, opracowanie modeli projektowanych obiektów
- Nadzór autorski
- Zatwierdzenie dokumentacji projektowej

-Doskonała znajomość obsługi komputera: profesjonalna znajomość programów graficznych: ArchiCAD, Adobe Photoshop, a także wstępny poziom pracy z innymi edytorami graficznymi w toku działalności zawodowej;

Obecnie moim zadaniem jest opracowywanie koncepcji domów modułowych. Jestem odpowiedzialny za tworzenie innowacyjnych i funkcjonalnych przestrzeni z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i nowoczesnych koncepcji. Głównym celem jest tworzenie przestrzeni mieszkalnych, które spełniają potrzeby i budżet klientów, zapewniając jednocześnie komfort i estetykę.